Gallery of the contemporary photography and new media


The aim of the PHOTOPORT gallery is to create space for the presentation of contemporary work of young beginning authors and for the confrontation with the work of authors from the region of central Europe.
The purpose of the project is to initiate the market with art photography which doesn´t in fact exist in Slovakia. This goals we would like to reach partly by creating a net of independent galleries in central Europe which would cooperate on exhibition project and mutually change their exhibitions, by the way of publication work /quarterly about the photography and visual media/, lecture activities, workshops.
By creating space for the generation of beginning authors, exhibiting, publicating and selling woks, the project will motivate authors to create and we hope that it´ll also cause creation of a number of new works in photography media.

photoport logo

Je novou galériou zameranou na súčasnú umeleckú fotografiu. Cieľom projektu galérie je vytvorenie priestoru na prezentáciu súčasnej tvorby mladých začínajúcich autorov a na jej konfrontáciu s tvorbou autorov v stredoeurópskom regióne.
Zámerom projektu je tiež naštartovanie trhu s umeleckou fotografiou, ktorý momentálne na Slovensku de facto neexistuje. Vytvorením priestoru pre začínajúcu generáciu autorov, vystavovaním, publikovaním a predajom ich diel, bude projekt motivovať autorov k tvorbe a veríme, že podnieti vznik mnohých nových diel vo fotografickom médiu.
PHOTOPORTGALLERY je miestom, ktoré komplexným spôsobom aj nezainteresovanému divákovi poskytuje možnosť odborne sa oboznámiť s tvorbou v médiu fotografie v stredoeurópskom regióne.
PHOTOPORTGALLERY je ďaľšou z iniciatív občianskeho združenia Photoport.

News

Dovoľujeme si Vás pozvať na otvorenie výstavy novej Slovinskej fotografie a videa Photonic-Luminatic 14.5. o 18 hodine vo Photoportgallery

Zmenilo sa číslo kontaktného mobilu na 0949 603 693

Sexy hooker in Istanbul on site istanbul.wwescort.org