Jana Ilková - „Tváre“

from: 23.Feb.08
to: 28.Mar.08

Výstava je súborom niekoľkých sérií čiernobielych fotografií zaoberajúcich sa predovšetkým témou portrétu a jeho úlohy. Série zachytávajú niekoľko spôsobov pohľadov na tvár človeka. Prechádzajú od dokumentárnych subjektívnych portrétov k objektívnym inscenovaným zobrazeniam tváre. Rovnako dôležitými tu zostávajú témy dotýkajúce sa identity, intimity a vzťahov.

Jana Ilková /1978/, patrí k najmladšej generácii slovenských fotografiek. V roku 2004 absolvovala magisterské štúdium na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave. Počas štúdia absolvovala zahraničné stáže na FH – Dortmund, UfAK – Wien, FAMU – Praha. V súčasnosti je doktorandkou na VŠVU u prof. Krížika. Vystavovala na Slovensku aj v zahraničí. Photoportgallery pripravuje jej samostatnú prezentáciu na veľtrhu súčasného umenia VIENNAFAIR 2008 vo Viedni.

News

Podporte aktivity občianskeho združenia PHOTOPORT, venujte nám 2% z Vašich daní.
Bližšie info na www.photoport.sk

Zmenilo sa číslo kontaktného mobilu na 0949 603 693