Jaroslav Žiak - „Ďalší príbeh“

from: 10.Apr.08
to: 9.May.08

Tento fotografický projekt je unikátnym portrétnym záznamom zmien a premien autorovej dcéry, v priebehu desiatich rokov. Portréty zachytávajú autentické stopy psychického a emociálneho rozpoloženia, stávajú sa ďalším príbehom v plynutí času človeka. Autorovi sa na príbehu svojej dcéry, darí rozprávať univerzálny príbeh zmien fyziognómie a psychiky dieťaťa. S využitím najjednoduchších fotografických postupov ako sú neutrálne pozadie, pohľad en face, gesto, svetlo, výraz prípadne pár rekvizít, dosahuje maximálnu zrozumiteľnosť a dokumentaristickú autentičnosť. Táto výstava je vôbec prvou verejnou prezentáciou tohto dlhodobého projektu, ktorý ešte nie je ukončený.

Jaroslav Žiak /1971/, patrí k strednej generácii slovenských fotografov. V roku 1998 absolvoval magisterské štúdium na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave. Od roku 1999 pôsobí ako pedagóg odborných predmetov na ŠÚV J. Vydru v Bratislave. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení doma aj v zahraničí. Táto výstava je autorovou prvou samostatnou výstavou na Slovensku po dvanástich rokoch.

News

Podporte aktivity občianskeho združenia PHOTOPORT, venujte nám 2% z Vašich daní.
Bližšie info na www.photoport.sk

Zmenilo sa číslo kontaktného mobilu na 0949 603 693